Ağaç Palet

2 Mayıs 2016

Ağaç Paletler genel olarak, paketlerin istiflemesinde ve kolay taşınması için kullanılan ekipmanlar olarak tanımlanabilir. Ürünlerin depolanmasını, bir yerden bir yere taşınmasını kolaylaştıran paletlerin, malzeme taşımacılık ekipmanları sektöründeki önemi giderek artmaktadır. Çevre dostu olması bakımından ahşap paletler, özellikle gelişmiş ülke sanayilerinde ayrı bir öneme sahiptir.