2. el ağaç palet

2 Mayıs 2016

ikinci el ağaç palet,  Endüstriyel toplumun giderek artan istek ve ihtiyaçları, ürünlerin hızlı ve pratik bir şekilde taşınması, depolanması ve muhafazasına yönelik gereksinimi de arttırmaktadır. Taşıma ve depolama faaliyetleri, küreselleşen ve globalleşen dünyada firmalar arası rekabette anahtar öneme sahip faktörler arasında yer almaktadır. Ağaç Palet, Dünya’da ve Türkiye’de yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve depolama gibi konular, şirketler açısından son derece önem arz etmektedir. Ürünlerin taşınması ve depolanmasında kullanılan sistem ve ekipmanlara olan talep de bu paralelde gün geçtikçe artmaktadır.