114×114 cm Palet

2 Mayıs 2016

114×114 cm Palet, Dayanıklı – Eminiyetli – Maliyet Tasarruflu Paletler. Malzeme taşımacılığında ürünlerin zayi olmasını ve zarar görmesini engelleyen paletler.